Επικοινωνία

 

29η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2018

1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

2Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

3Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

4Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORC INTL

ORC INTL

ORC INTL

ORC INTL

ORC INTL

ORC CLUB

ORC CLUB

ORC CLUB

ORC CLUB

ORC CLUB

 

 


28η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2017

1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

2Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

3Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

4Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

5Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORC INTL

ORC INTL

ORC INTL

ORC INTL

ORC INTL

ORC INTL

ORC Club

ORC Club

ORC Club

ORC Club

ORC Club

ORC Club

 


27η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ 2016

1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

2Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

3Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

4Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORC International

Courses

 ORC International

Courses

 ORC International

Courses

ORC International

Courses

 ORC International

 

 ORC Club

 ORC Club

 ORC Club

ORC Club

 ORC Club

 Non Spinnaker

Non Spinnaker

Non Spinnaker

Non Spinnaker

Non Spinnaker