Επικοινωνία

                 89η Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας                                

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2013

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2016

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2011

ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ 2009