Επικοινωνία

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ


ΑΓΩΝΑΣ "ΠΕΡΑΤΖΑΔΑ" 16/6/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ


ΑΓΩΝΑΣ "ΤΡΙΖΟΝΙΑ 2019" 15 & 17/6/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ


ΑΓΩΝΑΣ "ΜΙΛΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ" 8 & 9/6/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

TIME LIMITS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σήμερα, Παρασκευή 7/6/19, θα γίνει έλεγχος από την Τεχνική Επιτροπή στα εξής σκάφη:

EVZAN GRE-1714     ώρα 19:30
AZUL GRE-1834       ώρα 20:15
ZMPIRIS GRE-1538   ώρα 20:45
 

ΑΓΩΝΑΣ "ΒΟΥΛΚΑΝΙΑ" 17 & 18/5/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

TIME LIMITS


ΑΓΩΝΑΣ "ΘΥΣΙΑΣ 2019" 20 & 21/4/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

TIME LIMITS