Επικοινωνία

Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά το άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Οι σχολές λειτουργούν υπό την επιστασία του Εφόρου Ολυμπιακού Τργώνου και την εποπτεία του προπονητή της αγωνιστικής ομάδας optimist και laser.

Η διάρκεια τους είναι δίμηνη και επαναλαμβανόμενη. Οι θέσεις καλύπτονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου κηδεμόνα και με τις παρακάτω προϋποθέσεις για τον υποψήφιο αθλητή/τρια - μαθητή/τρια: 

  • Η ηλικία να είναι 6,5 έως 11 ετών
  • Να γνωρίζει κολύμβηση (βάσει υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα)
  • Ιατρική βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α είναι υγιής και ότι μπορεί να αθλείται στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Μετά την ολοκλήρωση των 3 κύκλων εκμάθησης οι απόφοιτοι αθλητές/τριες έχουν προϋποθέσεις να διεκδικήσουν θέση στην πρωταγωνιστική ομάδα optimist σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών παρέχει στους μαθητές σκάφη optimist πλήρως εξοπλισμένα, σωσίβια, βιβλίο ιστιοπλοΐας.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρία σε αίθουσα διδασκαλίας με εποπτικά μέσα και πρακτική εξάσκηση στη θάλασσα με συνοδεία σωστικού φουσκωτού σκάφους.

Η ιστιοπλοΐα

Το άθλημα της ιστιοπλοΐας είναι πολυδιάστατο και πέρα της σωματικής άσκησης, οξύνει το νου, την κρίση, την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Ο αθλητής πρέπει να σκέπτεται σύνθετα, για αυτό η επίδοση εξαρτάται από την ευφυΐα, και από τον σωματότυπο, συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία καθώς εκτονώνει τα υπερκινητικά παιδιά και διδάσκει συγχρόνως την ευγενή άμιλλα, τη φιλία, την αλληλοβοήθεια.

Επίσης, μαθαίνει το σεβασμό στα στοιχεία της φύσης και στο περιβάλλον, δομεί υγιείς οργανισμούς, σκληραγωγεί, γυμνάζει και λόγω της επαφής με τη θάλασσα θεραπεύει αναπνευστικά προβλήματα, άρα είναι και ευεργετική! Μπορεί κανείς να χαίρεται το άθλημα μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Στόχος των σχολών

Η θεματολογία των μαθημάτων περιέχει:

Ασφάλεια στη θάλασσα, ομαδικότητα, αναγνώριση του αέρα, κόμποι, προστασία από τον ήλιο, ανατροπή και επαναφορά του σκάφους, ονοματολογία και αρμάτωμα, κανόνες ιστιοπλοΐας.

Χειρισμός σκάφους, απόπλου, κατάπλου, τακ, πότζα, θέσεις σώματος, ταξίδεμα όρτσα, πλαγιοδρομία, πρίμα, ναυτοσύνη, φροντίδα και συντήρηση του εξοπλισμού, και ρυμούλκηση.

Ασκήσεις για βελτίωση φυσικής κατάστασης και μυϊκής ενδυνάμωσης.