Επικοινωνία

Αναβολή αγώνα Αν. Θάλασσας «ΒΟΥΛΚΑΝΙΑ» Τρίτη, 9 Απριλίου 2019
Ο αγώνας Αν. Θάλασσας «ΒΟΥΛΚΑΝΙΑ», ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 13 & 14/4/19, αναβάλλεται.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί άμεσα.