Επικοινωνία

Σεμινάριο Κριτών Αγώνων Ιστιοπλοΐας Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η ΑΕΑΕ προγραμματίζει ένα Σεμινάριο Κριτών αγώνων ιστιοπλοΐας που αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση νέων Εθνικών Κριτών και θα γίνει στην Αθήνα τον Δεκέμβριο 2017, από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Κυριακή απόγευμα.   

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο είναι ο ενδιαφερόμενος:

  1. Να έχει διατελέσει µέλος μιας Επιτροπής Ενστάσεων σε αγώνες Ολυμπιακών διαδρομών, να έχει εφαρμόσει το Παράρτημα “P”  των ∆ιεθνών Κανονισμών  Αγώνων (RRS 42).
  2. Να κατέχει δίπλωμα κυβερνήτη ταχυπλόου σκάφους.
  3. Να έχει εμπειρία ως αθλητής αγώνων ιστιοπλοΐας τριγώνου/ανοικτής θάλασσας.
  4. Να είναι γνώστης των κανόνων αγώνων ιστιοπλοΐας (RRS).
  5. Να έχει τη φυσική κατάσταση για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ειδικότητας του.
  6. Να είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας
  7. Να έχει προταθεί από ένα όμιλο που είναι μέλος της ΕΙΟ ή άλλης ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας αναγνωρισμένης από την WS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στην ΑΕΑΕ (aeae@eio.gr) την αίτηση συμμετοχής τους στο Σεμινάριο (επισυνάπτεται) μέχρι 25 Νοεμβρίου 2017 και θα ενημερωθούν για την έγκριση της συμμετοχή τους και την ημερομηνία μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 άτομα.

ΑΙΤΗΣΗ