Επικοινωνία

Απονομή Επάθλων Αγώνων Αν. Θάλασσας - Απονομή Διπλωμάτων 87ης ΣΙΑΘ Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017
Ο Όμιλος σας καλεί, στις 25 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 21.00, στην καλοκαιρινή εκδήλωση που θα διοργανώσει στις εγκαταστάσεις του (εστιατόριο) για τις απονομές κυπέλλων των αγώνων Ανοιχτής Θάλασσας. 
Παράλληλα, θα απονεμηθούν και τα πτυχία στους επιτυχόντες της 87ης Σ.Ι.Α.Θ.