Επικοινωνία

Πρόσληψη Προπονητή Ανοικτής Θαλάσσης Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών προβαίνει σε ανακοίνωση-κάλεσμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προπονητή Ανοικτής Θάλασσας για τα τμήματα της σχολής που θα προκύψουν τον Σεπτέμβριο. 

Παρακαλούμε όπως η δήλωση ενδιαφέροντος συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και αποσταλούν στη Γραμματεία του Ομίλου μέχρι τις 31/7/2017.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι.Ο.Πατρών

Μαρίνα Τερψιθέας
Πάτρα ΤΚ 26441
Τηλ. 2610 423939
info@sailingclub.gr
www.sailingclub.gr